Awake craniotomy

De zogeheten awake craniotomy is een techniek waarbij de ingrepen voor het verwijderen van hersentumoren plaatsvinden bij een patiënt die wakker is. Deze operatieve techniek wordt gebruikt wanneer een hersentumor in een eloquente zone ligt. Dit wil zeggen wanneer een hersentumor zich bevindt in een zone die een zeer belangrijke functie uitoefent zoals het spraak- of  bewegingscentrum. Met deze techniek kan tijdens de ingreep de exacte lokalisatie van deze bepaalde belangrijke centra worden bepaald zodanig dat de neurochirurg deze kan mijden.

De operatie

U wordt naar de operatiekamer gebracht waar de anaesthesist u in eerste instantie onder lichte narcose zal brengen. Tijdens deze fase wordt de neuronavigatie gestart. De neurochirurg zal de huidinsnede alsook het botluik maken. Eens dat dit verricht is, zal u door de anaesthesist geleidelijk aan worden wakker gemaakt. Zowel de anaesthesist als de logopediste zal op dit moment met u communiceren met vragen als 'bent u wakker?', 'heeft u pijn?', etc. Het is van uiterst belang dat u in deze fase zo stil mogelijk probeert te blijven liggen alsook antwoorden geeft met ja of nee en het schudden van het hoofd probeert te vermijden. Eens dat u volledig wakker bent, zal u samen met de logopediste de vooraf aangeleerde spraak- en bewegingsoefeningen doornemen. Tijdens deze fase kan de neurochirurg ter hoogte van de hersenen de exacte plaatsen van de belangrijke zones zoals spraak- en bewegingscentra bepalen. Eens deze lokalisaties bekend zijn, zal de neurochirurg beginnen met het verwijderen van de tumor. Ook tijdens het verwijderen van de tumor, zal u samen met de logopediste continu spraak- en bewegingsoefeningen doen.

Indien u in deze fase enige klachten heeft, hetzij van pijn hetzij van vermoeidheid kan u dit rustig melden en zal daarmee rekening gehouden worden. Tijdens deze periode zit de logopediste bij u, kan u haar zien en kan u zowel met haar, de anaesthesist alsook met uw neurochirurg op een normale manier communiceren. Gezien de hersenen volledig gevoelloos zijn, zal u op dat moment ook geen pijn ervaren. Op het moment dat de tumor volledig verwijderd is, zal de neurochirurg u dit mondeling melden. Daarna zal de anaesthesist u terug onder een lichte narcose brengen om het hersenvlies, het schedelluik en de huid verder te sluiten.

Voor deze techniek zal u enkele dagen voor de ingreep worden opgenomen waarbij één van de logopedisten gedurende een 2 à 3-tal dagen met u verschillende spraak- en bewegingsoefeningen zal doornemen. Diezelfde oefeningen zullen tijdens de ingreep worden herhaald. De logopedisten zullen tijdens deze voorbereidende gesprekken ook informeren naar uw hobby's en interesses. Dit is belangrijk omdat tijdens de ingreep ook over deze onderwerpen met u zal gecommuniceerd worden.

Voor wie?

Deze procedure wordt meestal gebruikt voor patiënten die een hersenoperatie nodig hebben om tumoren, epileptische haarden of vasculaire malformaties te verwijderen in gebieden van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor essentiële functies zoals spraak, beweging en gevoel.

Niet alle patiënten zijn geschikte kandidaten voor wakkere craniotomie, en de beslissing om deze techniek te gebruiken hangt af van verschillende factoren, waaronder de plaats en de grootte van het letsel, de leeftijd en de algemene gezondheid van de patiënt, en het doel van de operatie.

Uiteindelijk wordt de beslissing om een wakkere craniotomie uit te voeren per geval bekeken.

Opname

In de regel wordt de patiënt na de ingreep één nacht ter observatie opgenomen op de dienst intensieve zorgen. De ochtend na de ingreep zal een controle CT-scan worden uitgevoerd en indien deze geen bijzonderheden toont, kan de patiënt de eerste dag na de ingreep naar de verpleegafdeling neurochirurgie getransfereerd worden. De opnameduur zal afhankelijk zijn van het type letsel, grootte en locatie dat werd geopereerd. Bij ontslag krijgt de patiënt ook controleafspraken mee.

Na de operatie

De behandelende neurochirurg zal specifieke adviezen meegeven. Dit is uiteraard afhankelijk van het type letsel, grootte en locatie dat werd geopereerd.

Mogelijke complicaties

De mogelijke complicaties zijn afhankelijk van het te opereren letsel, de grootte en locatie hiervan.

Daarnaast zijn er de algemene complicaties, die bij vrijwel elke operatie mogelijk zijn:

  • Bloedingen
  • Infectie: Chirurgie kan het risico op een infectie verhogen, die extra behandeling vereist.
  • Complicaties door anesthesie: Anesthesie kan complicaties veroorzaken zoals ademhalingsmoeilijkheden, allergische reacties en hartproblemen.
  • Bloedstolsels: Een operatie kan het risico op bloedstolsels verhogen.

Echter, komen deze complicaties zelden voor. De behandelende neurochirurg zal altijd op voorhand uitvoerig de voordelen en risico's van deze ingreep bespreken.