Multidisciplinair oncologisch consult

Het multidisciplinair oncologisch consult is een overleg platform waaraan specialisten van verschillende disciplines deelnemen.  Iedere discipline die aan dit consult deelneemt heeft op regelmatige basis te maken met neuro-oncologische patiënten.

wat mag ik verwachten?

Het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) is samengesteld uit neurochirurgen, neurologen, oncologen, radiotherapeuten, neuroradiologen en anatomopathologen. Uw huisarts wordt op de vergadering uitgenodigd en ontvangt hierover ook een verslag. 

Tijdens deze vergadering worden alle patiënten met zowel goed- als kwaadaardige hersentumoren, hersenuitzaaiingen, schedeltumoren, tumoren van de wervelkolom alsook andere tumoren van het zenuwstelsel besproken. Ieder dossier wordt in detail besproken, alle radiologische en anatoompathologische gegevens worden nauwgezet bekeken. De bedoeling van dit overleg is dat we in multidisciplinair verband voor iedere patiënt een op maat gemaakt behandelingsplan opstellen. Dit plan wordt door de behandelende arts aan de patiënt voorgesteld en toegelicht. Ook de verdere opvolging wordt tijdens het multidisciplinair overleg vastgelegd.

de specialisten

Neurochirurgen: Dr. E. Put, Dr. S. Vanvolsem, Dr. G. Roosen, Dr. S. Meeuws

Radiotherapeuten: Dr. A. Maes en Dr. A. Van De Velde

Oncologen: Dr. E. Joossens, Dr. T. Wessel,  Dr. J. Mebis, Dr. N. De Moor en Dr. D. Luyten

Neurologen: Dr. S. Hermans

Neuroradiologen: Dr. B. Termote en Dr. S. Stevens

Anatoompathologe: Dr. E. Wisanto