over neurochirurgie

neurochirurgisch centrum Limburg

wat is neurochirurgie?

neuro

Neurochirurgie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met ingrepen van het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg, zenuwen) en de wervelkolom (nek, rug).

De neurochirurg houdt zich specifiek bezig met:

  • operaties van hersentumoren
  • hersenbloedingen
  • hersenletsels na bijvoorbeeld ongevallen
  • discushernia's ter hoogte van de nek en de rug
  • fusieoperaties
  • discusprothese chirurgie ter hoogte van de wervelzuil
  • zenuwoperaties
  • behandeling van chronische pijn
  • neurostimulatie
  • trigeminusneuralgie

De meeste van deze neurochirurgische ingrepen worden microchirurgisch uitgevoerd.

in de praktijk

De neurochirurgen van het Jessa Ziekenhuis, campus Virga Jesse, voeren thans een 1800-tal operaties per jaar uit.

Chirurgie van de wervelkolom vormt een groot deel van de werkzaamheden van de neurochirurgen. Het betreft hierbij vooral aandoeningen van de tussenwervelschijf, met name de discushernia's (nek en rug) die verantwoordelijk kunnen zijn voor diverse pijnsyndromen. Naast deze degeneratieve ziektes van de wervelkolom worden ook fracturen en tumoren van de wervelzuil behandeld.

Het tweede speerpunt is de neurochirurgische behandeling van zowel acute als chronische pijnproblematiek waarvan de neurochirurgen per jaar ongeveer een 6000-tal procedures uitvoeren in het neurochirurgisch pijncentrum.

Een derde speerpunt is de behandeling van patiënten met zowel goed- als kwaadaardige hersentumoren waarbij de meest moderne technieken, zoals neuronavigatiestereotactische radiochirurgie en awake craniotomy worden aangewend.

De basisfilosofie is om de behandeling te verrichten met een microchirurgische en minimaal invasieve operatietechniek. Het voordeel van minimaal invasieve chirurgie is het feit dat het chirurgisch trauma voor de patiënt, dat samenhangt met de operatieve toegang, minimaal is. Zo kan het maximale operatieresultaat bereikt worden en verloopt het herstel in het algemeen zeer vlot. Indien noodzakelijk wordt er ook gebruik gemaakt van hoog kwalitatieve implantaten.

dienst neurochirurgie

dienst neurochirurgie

De neurochirurgen zijn volledig geassocieerd en vormen één hechte groep. Er wordt wekelijks tussen de neurochirurgen overleg gepleegd waarbij patiënten met een gecompliceerde ziektegeschiedenis worden besproken. Binnen de dienst houdt iedere neurochirurg zich bezig met de algemene neurochirurgische ingrepen, maar alle neurochirurgen hebben ook een bijkomende subdiscipline. Dit wil zeggen dat iedere neurochirurg een superspecialisatie heeft in een bepaald domein van de neurochirurgie. Het kan dan ook zijn dat u als patiënt door uw neurochirurg binnen onze dienst naar een andere neurochirurg, die een bijzondere expertise in een bepaald vakdomein heeft, wordt verwezen.

De neurochirurgen staan enerzijds in voor het uitvoeren van electieve of geplande neurochirurgische ingrepen, anderzijds verzorgt de dienst een continue wachtdienst waarbij de neurochirurgen 24/7 paraat staan voor een kwalitatieve opvang van neurochirurgische spoedgevallen en de uitvoering van neurochirurgische spoedingrepen. Tijdens de avond-nacht-weekend- en verlofperiode zal de continuïteit van neurochirurgische zorg gegarandeerd worden door de neurochirurg van wacht.

De neurochirurgen zijn werkzaam in 3 ziekenhuizen: het Jessa Ziekenhuis, campus Virga Jesse te Hasselt, het St.Trudoziekenhuis te St.Truiden en het St.Franciskusziekenhuis te Heusden. In deze ziekenhuizen worden consultaties en neurochirurgische operaties verricht. De drie ziekenhuizen zijn voorzien op zowel geplande neurochirurgische operaties als spoedingrepen.  

Tevens worden er consultaties voorzien in het Medisch Centrum Tessenderlo, het Medisch Centrum Bree en het Diagnose Centrum Lommel.

De dienst neurochirurgie van het Virga Jesse Ziekenhuis (nu Jessa Ziekenhuis) werd opgestart in 1990 en is sindsdien uitgegroeid tot één van de grootste van het land. De dienst neurochirurgie in het St.Trudoziekenhuis is operationeel sinds 2000.

Naast de traditionele neurochirurgische operaties werd de laatste jaren in het Jessa Ziekenhuis, campus Virga Jesse, veel tijd en energie geïnvesteerd in de uitbouw van bijzondere operatietechnieken alsook de uitbouw van de neurochirurgische pijnunit ter behandeling van acute en chronische pijn.