Stereotactische biopsie

Deze techniek wordt gebruikt voor het verkrijgen van een biopsie (stukje weefsel) bij patiënten die verdacht worden op een hersentumor. Het bepalen van het type hersentumor is uiterst belangrijk om een optimale behandeling voor de patiënt te kunnen uitstippelen alsook om een idee over de prognose te kunnen geven. Het weefselbiopt wordt na de ingreep onmiddellijk opgestuurd naar het labo Pathologie. De patholoog zal middels microscopisch onderzoek van het weefselbiopt het type tumor exact kunnen bepalen. Dit laboratoriumonderzoek duurt gemiddeld een 5-tal dagen.

De operatie

De neurochirurg zal op een voorafgaande MRI scan het target (plaats van de biopsie) alsook het te volgen traject bepalen en intekenen. Nadat de patiënt de dag van de ingreep onder narcose is gebracht, zal de computer (=neuronavigatie) de plaats van de vooraf ingetekende trajecten lokaliseren. Hier zal de chirurg dan een kleine insnede maken (de plaats van de incisie is afhankelijk van de plaats van de hersentumor of infectie). Vervolgens wordt in de schedel een klein boorgat gemaakt en via dit boorgat wordt onder computerbegeleiding een kleine naald in de hersenen ingebracht. De naald wordt tot op de millimeter juist gepostioneerd in het target.  

Vervolgens worden meerdere weefselbiopsies genomen die dan opgestuurd worden naar het labo Pathologie. De naald wordt verwijderd en het boorgat wordt afgedekt met een zeer dun titanium plaatje. Dit wordt geplaatst om esthetische redenen. 

Voor wie?

Stereotactische biopsie van de hersenen kan in de volgende situaties geïndiceerd zijn:

  • Verdenking van hersentumoren: Als beeldvormend onderzoek (zoals MRI of CT-scan) een verdachte massa of letsel in de hersenen laat zien, kan een biopsie worden aanbevolen om te bepalen of het letsel kwaadaardig of goedaardig is.
  • Hersenabces: Als een patiënt symptomen heeft van een herseninfectie, zoals koorts, hoofdpijn of een veranderde bewustzijn, kan een biopsie nodig zijn om de oorzaak van de infectie vast te stellen en de behandeling te sturen.

Opname

Patiënt wordt gedurende enkele uren opgenomen op de Recovery en vervolgens overgeplaatst naar de afdeling neurochirurgie of neurologie. De eerste dag na de ingreep wordt een controle CT-scan van de hersenen verricht en indien deze geen bijzonderheden toont, kan patiënt het ziekenhuis verlaten. Bij ontslag krijgt de patiënt een controleafspraak ter bespreking van de definitieve uitslag. In regel zal dit ongeveer binnen de week zijn.

Na de operatie

Na de procedure kan de patiënt enkele tijdelijke bijwerkingen ondervinden, zoals hoofdpijn, duizeligheid of een lichte zwelling op de plaats van het boorgat. Deze symptomen zijn meestal mild en verdwijnen binnen enkele dagen tot een week.

Patiënten krijgen het advies om het na de operatie een paar dagen rustig aan te doen en zware activiteiten of tillen te vermijden.

Mogelijke complicaties

Stereotactische biopsie van de hersenen is een minimaal invasieve procedure die over het algemeen veilig is en weinig complicaties met zich meebrengt. Sommige patiënten kunnen na de procedure epileptische aanvallen krijgen. Dit is een relatief zeldzame complicatie. In enkele gevallen kan de biopsie schade veroorzaken aan het hersenweefsel, wat kan leiden tot neurologische stoornissen afhankelijk van het beschadigde gebied.

Daarnaast zijn er de algemene complicaties, die bij vrijwel elke operatie mogelijk zijn:

  • Bloedingen
  • Infectie: Chirurgie kan het risico op een infectie verhogen, die extra behandeling vereist.
  • Complicaties door anesthesie: Anesthesie kan complicaties veroorzaken zoals ademhalingsmoeilijkheden, allergische reacties en hartproblemen.
  • Bloedstolsels: Een operatie kan het risico op bloedstolsels verhogen.

Echter, komen deze complicaties zelden voor. De behandelende neurochirurg zal altijd op voorhand uitvoerig de voordelen en risico's van deze ingreep bespreken.