TEAM

neurochirurgisch centrum limburg

De neurochirurgen van het Jessa Ziekenhuis, campus Virga Jesse zijn een hecht team dat bestaat uit 9 neurochirurgen en een arts specialist in opleiding. Zij worden ondersteund door deskundige en ervaren medewerkers.

artsen

De neurochirurgen van het Jessa Ziekenhuis, campus Virga Jesse zijn een hecht team dat bestaat uit 9 neurochirurgen en een arts specialist in opleiding. Zij worden ondersteund door deskundige en ervaren medewerkers.

VERPLEGEND PERSONEEL AFDELING

Zij vangen u zo goed mogelijk op tijdens uw verblijf en zullen u met raad en daad bijstaan. Dankzij hun jarenlange ervaring in de neurochirurgie krijgt u hier de optimale zorg.

secretariaat

Voor het plannen van operaties, afspraken voor pijnbehandelingen, het opvragen van attesten en verslagen alsook voor al uw praktische, niet medisch gerelateerde vragen, kan u terecht op het secretariaat.

OPERATIEVERPLEEGKUNDIGEN

De neurochirurgen worden ondersteund door een verpleegkundig team tijdens de operaties.

PijnVERPLEEGKUNDIGE 

Bij vragen over de implantatie, hulp bij het invullen van de evaluatieformulieren en het instellen van uw stimulator kan u steeds bij onze pijnverpleegkundige terecht.