Behandeltechnieken

Pijn behandelingen

Behandeling van pijn is een belangrijk aandachtsgebied binnen deze dienst.

Op gebied van pijnbehandeling wordt intensief samengewerkt met andere vakgebieden zoals neurologie, anesthesie, fysische geneeskunde, multidisciplinair pijnteam etc.

Bij acute pijn dient vooral de oorzaak van de pijn behandeld te worden (bijvoorbeeld door middel van een infiltratie of andere neurochirurgische pijntherapeutische technieken danwel met een operatie).

Onder chronische pijn verstaat men pijn die meer dan 6 maanden aanwezig is. Vaak is de oorspronkelijke oorzaak van de pijn al verdwenen, doch de pijn blijft bestaan en is een eigen leven gaan leiden. Deze pijn is een ziekte op zich geworden. In dit geval richt de behandeling zich op het bestrijden van de pijn en niet meer op de oorzaak.

Onder de meest voorkomende chronische pijnproblemen zien we rug-en nekklachten, hoofdpijnklachten en klachten van het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten).