nederlandse patiënten

Steeds meer Nederlandse patiënten worden behandeld in België gezien de dikwijls lange wachttijden in Nederland. 

een afspraak maken

Een eerste stap is steeds een afspraak vastleggen voor een consultatie. Om een terugbetaling te verkrijgen van het ziekenfonds of zorgverzekeraar is er eventueel een verwijsbrief van de huisarts nodig. Ook zonder verwijsbrief kan u op consultatie komen, maar u dient er dan wel rekening mee te houden dat de kosten dan niet altijd worden vergoed.

praktisch

U brengt best alle onderzoeken en medische beeldvorming (liefst op USB) mee op consultatie. 

Indien er besloten wordt een ingreep uit te voeren wordt een brief inclusief kostenraming opgesteld waarmee u dan toelating kan vragen aan uw zorgverzekeraar. Bij het verkrijgen van toelating kan de operatiedatum worden ingepland. Het toelatingsformulier (E112) dient u zelf af te geven bij opname in het ziekenhuis.

Graag willen wij er u op attent maken dat u handdoeken dient mee te brengen (bij opname) daar dit in Nederland niet gebruikelijk is.