Caverneus angioom

Een caverneus angioom, ook bekend als een cavernoom, is een soort afwijking aan de bloedvaten die kan voorkomen in de hersenen of het ruggenmerg. Het bestaat uit een groep abnormale, verwijde bloedvaten die lijken op een kleine framboos. Deze bloedvaten kunnen lekken of scheuren, waardoor een bloeding in de hersenen ontstaat, wat kan leiden tot ernstige symptomen

Incidentie

Hoewel de precieze oorzaak van caverneuze angiomen niet bekend is, wordt aangenomen dat ze ontstaan tijdens de foetale ontwikkeling of de vroege kinderjaren. Hoewel iedereen een caverneus angioom kan ontwikkelen, wordt de diagnose meestal gesteld bij mensen tussen de 30 en 50 jaar.

Sommige mensen hebben een hoger risico op het ontwikkelen van angiomen als gevolg van genetische factoren. In sommige gevallen kunnen caverneuze angiomen autosomaal dominant worden overgeërfd, wat betekent dat als één ouder de aandoening heeft, er 50% kans is dat deze wordt doorgegeven aan de kinderen. In andere gevallen kunnen caverneuze angiomen zich sporadisch ontwikkelen zonder enige familiegeschiedenis.

Hoewel caverneuze angiomen relatief zeldzaam zijn, kunnen ze ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken als ze bloeden of drukken op omliggende structuren in de hersenen of het ruggenmerg.

Symptomen

Wanneer deze cavernomen bloeden, gaat dit gepaard met plots optredende hoofdpijnklachten. Afhankelijk van de plaats waar dit cavernoom gelokaliseerd is, zal dit zich uiten in bepaalde symptomen. Als het cavernoom gelokaliseerd is in delen in de hersenen die van minder belang zijn, zal dit vaak alleen met hoofdpijnklachten gepaard gaan. Maar een bloeding uit dergelijk caverneus angioom kan ook gepaard gaan met verlammingsverschijnselen. Als dergelijk cavernoom in de hersenstam voorkomt, kan dit zelfs tot coma of overlijden van de patiënt leiden. Een tweede symptoom waarmee patiënten met carvernomen zich vaak uiten, is een epileptische aanval.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door middel van MRI-scan van de hersenen. Dit geeft een typisch kenmerkend beeld waardoor de diagnose met vrij grote zekerheid kan worden gesteld.

Als een caverneus angioom wordt gevonden, kan er aanvullend onderzoek verricht worden om de grootte, de plaats en het potentiële risico op bloedingen te beoordelen. Dit kan een magnetische resonantie angiogram (MRA) of katheterangiogram omvatten, waarbij een kleurstof in de bloedvaten wordt gespoten om een gedetailleerd beeld te krijgen van de bloedstroom en eventuele abnormale bloedvaten.

Behandeling

De behandeling hangt af van de verschijnselen die het cavernoom heeft veroorzaakt. Namelijk of het cavernoom al dan niet tekenen van bloeding vertoont alsook de plaats waar het cavernoom gesitueerd is. Cavernomen die zeer diep in de hersenen gelegen zijn, zijn vaak ontoegankelijk voor enige vorm van behandeling. Over het algemeen wordt aangenomen dat wanneer een cavernoom aanleiding heeft gegeven tot een bloeding of epilepsie een operatieve verwijdering is aangewezen. Operatieve verwijdering van een cavernoom is de enige wetenschappelijk bewezen behandeling voor dergelijke afwijking. Eens het cavernoom verwijderd, kan de patiënt als genezen verklaard worden.

Opname

Na de operatie voor het verwijderen van een cavernoma zal de patiënt gedurende één nacht worden opgenomen op de afdeling intensieve zorgen respectievelijk neurologie/mediumcare neurochirurgie. De eerste dag na de ingreep wordt een controle CT scan van de hersenen verricht en indien deze geen bijzonderheden toont, kan de patiënt naar de verpleegafdeling neurochirurgie worden overgeplaatst.

Indien er complicaties zijn opgetreden tijdens of na de ingreep, is het mogelijk dat de patiënt langer ter observatie blijft opgenomen. De opname duur is dan ook afhankelijk van de toestand van de patiënt.

Nabehandeling

Afhankelijk van de locatie en grootte van het cavernoom alsook het beloop na de ingreep, zal er samen met de patiënt worden gekeken wanneer vervolgafspraken moeten plaatsvinden.

Het is mogelijk dat er voor deze vervolgafspraken nog hersenscans worden verricht ter controle.

Prognose

De prognose voor een caverneus angioom, of cavernoom, kan variëren afhankelijk van een aantal factoren zoals de plaats, de grootte en de groeisnelheid van het letsel, evenals de leeftijd en de algemene gezondheid van de patiënt.

Hoewel veel mensen met een caverneus angioom weinig of geen symptomen hebben, kan het risico van een bloeding uit afwijking een punt van aandacht zijn. Volgens sommige studies wordt het risico van een bloeding door een caverneus angioom geschat op ongeveer 0,25-0,5% per jaar, met hogere bloedingspercentages bij grotere afwijkingen en afwijkingen in bepaalde delen van de hersenen.

Als een caverneus angioom bloedt, kan het ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals een beroerte, epileptische aanvallen en in sommige gevallen zelfs de dood. Veel mensen met een caverneus angioom kunnen de aandoening echter goed onder controle houden door regelmatige controles bij de arts.