Endoscopische derde ventriculostomie

De endoscopische derde ventriculostomie is de absolute voorkeurstechniek bij de behandeling van obstructieve hydrocefalie of waterhoofd genoemd.  

De operatie

Via een kleine insnede van een drietal cm rechts naast de middenlijn en achter de haargrens, zal een klein boorgat in de schedel worden gemaakt. De endoscoop van 6mm diameter wordt dan via dit boorgat ingebracht in de voorste hoorn van de zijventrikel. Daarna wordt de endoscoop opgeschoven tot aan de bodem van de derde hersenkamer. In de bodem van de derde ventrikel wordt dan een klein gaatje gebrand tot er een voldoende grote opening is om een kleine catheter door deze opening in te brengen. Daarna wordt een ballon aan de tip van de catheter opgeblazen om de opening in de bodem van de derde hersenkamer progressief te vergroten. Er wordt dan verder gecontroleerd of het hersenvocht via deze opening mooi kan afgevoerd worden. De hersenkamers worden verder bekeken of er geen andere abnormaliteiten en/of bloedingen zijn waarna de endoscoop wordt verwijderd. Het boorgat wordt afgedekt met een klein titaniumplaatje om esthetische redenen en de huid wordt gesloten.

Voor wie?

De endoscopische derde ventriculostomie is de absolute voorkeurstechniek bij de behandeling van obstructieve hydrocefalie. De bedoeling van een derde ventriculostomie is het maken van een opening in de bodem van de derde hersenkamer. Deze techniek wordt gebruikt wanneer er een stoornis is in de afvoer van het hersenvocht. Dergelijke stoornis leidt tot een opstapeling van hersenvocht in de hersenkamers met een toenemende hersendruk tot gevolg. De toename van de druk in het hoofd kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid en braken en in extreme gevallen zelfs tot coma.

stap 1de zijventrikel met opening naar de 3e hersenkamer

stap 1

de zijventrikel met opening naar de 3de hersenkamer

stap 2 in de 3e hersenkamer

stap 2

in de 3de hersenkamer

stap 3 er wordt een opening in de bodem van de 3e hersenkamer gemaakt

stap 3

er wordt een opening in de bodem van de 3de hersenkamer gemaakt

stap 4 opening in de bodem

stap 4

opening in de bodem

Opname

De patiënt wordt na de ingreep onmiddellijk gewekt en één nacht ter observatie opgenomen op de dienst intensieve zorgen. De ochtend na de ingreep zal een controle CT-scan worden uitgevoerd en indien deze geen bijzonderheden toont, kan de patiënt de eerste dag na de ingreep naar de verpleegafdeling neurochirurgie getransfereerd worden. Een MRI controle volgt de 2de of 3de dag na de operatie. De patiënt kan na 4 dagen naar huis ontslagen worden. U krijgt hierbij ook een controleafspraak mee.

Na de operatie

Na de operatie is het belangrijk dat de patiënt voldoende rust krijgt. Hierbij wordt aangeraden om zware activiteiten zoals tillen of sporten voor een periode te vermijden.

Bij het verergering of nieuwe symptomen moet u dit zo spoedig mogelijk melden aan uw behandelende neurochirurg.

Mogelijke complicaties

Bij deze operatie is er een kleine kans dat er een lek ontstaat van de hersenvloeistof. Er is ook een klein risico op het ontstaan van epileptische aanvallen.

Daarnaast zijn er de algemene complicaties, die bij vrijwel elke operatie mogelijk zijn:

  • Bloedingen
  • Infectie: Chirurgie kan het risico op een infectie verhogen, die extra behandeling vereist.
  • Complicaties door anesthesie: Anesthesie kan complicaties veroorzaken zoals ademhalingsmoeilijkheden, allergische reacties en hartproblemen.
  • Bloedstolsels: Een operatie kan het risico op bloedstolsels verhogen.

Echter, komen deze complicaties zelden voor. De behandelende neurochirurg zal altijd op voorhand uitvoerig de voordelen en risico's van deze ingreep bespreken.