Stereotactische radiochirurgie

Stereotactische radiochirurgie is de techniek waarbij afwijkingen in de hersenen met uiterste precisie worden bestraald. Via 3D computerplanning kan de exacte positie van het letsel in de schedel worden bepaald ten opzichte van het referentiekader.  

De ingreep

In de week voor de behandeling wordt een nieuwe MRI-scan gemaakt, het zogenaamde plannings-MRI. Vervolgens wordt door de neurochirurg het stereotactisch kader met kleine schroefjes op de schedel gefixeerd. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Na plaatsen van het kader wordt een CT-scan verricht.

Hierna maken de artsen de verdere planning waarbij het letsel en de kritische structuren worden ingetekend, de coördinaten van het letsel worden berekend, de bestralingsdosis wordt bepaald en de richting van de stralenbundels wordt ingegeven. 

Als deze gegevens bekend zijn, wordt een simulatie verricht om alles nogmaals te controleren. Als de simulatie zonder problemen verloopt, wordt de patiënt gepositioneerd op de bestralingstafel en kan de stereotactische bestraling starten. De gemiddelde duur van de bestraling per letsel bedraagt 20 minuten.   

Voor wie?

Deze techniek wordt voornamelijk toegepast bij primaire hersentumoren, hersenmetastasen alsook bij bloedvatafwijkingen (arterioveneuze malformaties).

Opname

Wanneer de behandeling afgelopen is, wordt het kader verwijderd en kan de patiënt naar huis worden ontslagen.

Een controle afspraak 1 à 2 maanden na de behandeling wordt afgesproken bij de behandeld neurochirurg, radiotherapeut of verwijzend specialist.

Na de ingreep

Buiten vermoeidheid en lichte hoofdpijnklachten zijn er geen acute bijwerkingen te verwachten.

Mogelijke complicaties

Een acute bijwerking is meestal hoofdpijn, met minder frequente complicaties zoals pin-site infecties, epileptische aanvallen en kortdurende verergeringen van neurologische symptomen. Late complicaties zijn stralingsnecrose (afsterven van cellen), hersenoedeem (zwelling van de hersenen) en nieuwe of verergerende neurologische afwijkingen.

Echter komen deze complicaties in minder dan 5% van de patienten voor.

De behandelende neurochirurg zal altijd op voorhand uitvoerig de voordelen en risico's van deze ingreep bespreken.

Stereotactische radiochirurgie

Dit kader wordt op het hoofd van patiënt geplaatst en levert de precisiecoördinaten voor de planning. Doordat men de exacte positie van het letsel kan berekenen, wordt het letsel tot op de millimeter nauwkeurig bestraald zonder dat gezonde hersencellen deze hoge stralingsdosis krijgen.

Stereotactische radiochirurgie is een multidisciplinaire behandeling waarbij de neurochirurg, de radiotherapeut en fysicus nauw samenwerken.